Burn-out

strandBurn-out, overspannen?

Burn-out is vaak werk gerelateerd. Ik coach werknemers, die burn-out dreigen te worden of dat al zijn. Burn-out kan ook in de privé situatie voorkomen, denk aan overbelaste en opgebrande mantelzorgers. Ik werk ook voor werkgevers ter preventie van burn-out bij hun werknemers. Deze potentiele burn-out werknemers, die zijn in hun ogen  ‘ideaal’, omdat ze zo hard werken. Het komt dikwijls voor bij hele capabele en ambitieuze werknemers voor. Ze streven vaak naar perfectie. Dit harde werken kan een gevoel maskeren van  bang zijn het niet te kunnen of het niet goed genoeg te doen. Zonder zwoegen heeft men  het gevoel door de mand te vallen ( ‘imposter syndroom’)*. Men gaat dan om het zelfde resultaat te halen nog harder werken en komt in een neerwaartse spiraal terecht. Men loopt het riciso op een langdurige overspannenheid, en daarmee uitval op het werk. Hoge werkdruk en stressvolle situaties gedurende langere tijd zorgen voor een gevoel van volledige uitputting.  Men wordt emotioneel kwetsbaarder en er ontstaan makkelijk conflicten. De stresshormoonspiegel (cortisol) is te hoog. Men kan zich niet meer goed ontspannen en tot rust komen. Fysieke klachten en slecht slapen zijn meestal een gevolg. Niets doen en volledige rust helpt dan niet meer. Het is absoluut nodig, dat er verandering komt in hoe men omgaat met de eigen grenzen  en die van de omgeving (werk en privé). Burn-out therapie is dan een effectief middel.

 Burn-out- therapie

Burn-out therapie werkt snel en effectief bij een fikse overspannenheid. Bij burn-out therapie ligt het accent op ‘Mens-sana in Corpore Sano’ d.w.z. een gezonde geest in een gezond lichaam. Het behandelprogramma onderkent de diepe verbondenheid tussen het psychische en het fysieke. Het omvat 3 ‘B’s**, namelijk:

1. Een gezonde lichamelijke Basis: 

 • Rust (wat geeft je rust en wat niet; wat moet je doen en laten om die rust te vinden) en mindfulness
 • Opbouw van energievoorraad door beweging (sport), natuur en ontspannings(-oefeningen)
 • Structuur: een dagindeling die helpt om te herstellen en te genieten
 • Gezond, geregeld en met mate eten en drinken
 • Een goede nachtrust

2. Bewustwording:

 • Van negatieve  patronen.
 • Ontwikkelen van positieve inzichten.
 •  Leren opkomen voor jezelf.
 • Van ‘ik kan het niet’  naar ‘ik doe het zo goed mogelijk, binnen de beschikbare tijd’
 • ‘Ik ben goed genoeg’.
 • Hierbij gebruik ik Gestalttherapie.

3. Bekwamen in gezond omgaan met stress:

Het erkennen en uiten van gevoelens, behoeftes en positieve gedachtes worden verankerd in bekwaam handelen. Er is zowel aandacht voor de aanleiding (vaak de in relatie tot de omgeving), maar ook voor de oorzaken bij jou. We werken aan jouw grenzen, zelfvertrouwen en kracht. We werken aan jouw (on-)mogelijkheden in relatie tot jouw werkgever. Op fysiek niveau wordt de stresshormoonspiegel verlaagd.

De 3 B’s geven een stevige en fijne basis voor een goede en effectieve (re-)ïntegratie. In plaats van te over-leven, ga je leven. Werk  is dan een gezond onderdeel ervan.

De burn-out therapie omvat ca. 12 sessies en duurt ongeveer een half jaar (zie WERKWIJZE).

 

Literatuur:

*   Vreneli Stadelmaier: F*ck de onzekerheid

** Anita Roelands: ‘Nooit meer burn-out’

Neem contact op

De praktijk van Reinouw Kingma is
t/m december 2017 niet bereikbaar.

Vrijblijvend kennismaken?
Drs. Reinouw Kingma
reinouw‘Betrokken, structurerend en liefdevol’ 

De Wildwal 6
6703 EC Wageningen

T: 0317-410550
M: 06-21986910
E: reinouw.kingma@hetnet.nl

logo-nvpa logo-rbcz
linkedin

Reacties van clienten

Levenslust

Ik had een burn-out, paniekaanvallen en was depressief. Andere therapiën hielpen niet, deze wel. Ik weet inmiddels dat ik problemen niet weg moet stoppen, maar aanpakken. Doordat ik mijn angsten (om alleen en niet goed genoeg te zijn) en verdriet onder ogen zag, kwam ik bij gezonde stukken in mij, waardoor ik weer met liefde naar mezelf kijk. Negatieve gedachten zijn omgezet in positieve. Dit brengt veel rust. Door een grotere focus op mijn gevoel, kan ik onderscheid maken tussen wat IK wel of niet wil en wat goed voor mij is. Ik heb ervoor gekozen om afscheid te nemen van mijn werk en zoek nu werk dat beter bij mij past. De betekenis van werk voor mij is veranderd. Het is nu niet heel mijn leven, maar een zinvol onderdeel van. Alle verliezen in mijn leven (opa, vriend, vriendin, collega) hebben nu ook een plek gekregen. Hierdoor voel ik weer, dat IK wil leven. Mijn levenslust is meer dan terug. Ik heb vertrouwen in de toekomst. En stel, dat ik weer een paniekaanval krijg, dan weet ik dat ademhalingsoefeningen me helpen.

Brigit, 46 jaar

2015-11-24T09:42:17+00:00

Brigit, 46 jaar

Ik had een burn-out, paniekaanvallen en was depressief. Andere therapiën hielpen niet, deze wel. Ik weet inmiddels dat ik problemen niet weg moet stoppen, maar aanpakken. Doordat ik mijn angsten (om alleen en niet goed genoeg te zijn) en verdriet onder ogen zag, kwam ik bij gezonde stukken in mij, waardoor ik weer met liefde naar mezelf kijk. Negatieve gedachten zijn omgezet in positieve. Dit brengt veel rust. Door een grotere focus op mijn gevoel, kan ik onderscheid maken tussen wat IK wel of niet wil en wat goed voor mij is. Ik heb ervoor gekozen om afscheid te nemen van mijn werk en zoek nu werk dat beter bij mij past. De betekenis van werk voor mij is veranderd. Het is nu niet heel mijn leven, maar een zinvol onderdeel van. Alle verliezen in mijn leven (opa, vriend, vriendin, collega) hebben nu ook een plek gekregen. Hierdoor voel ik weer, dat IK wil leven. Mijn levenslust is meer dan terug. Ik heb vertrouwen in de toekomst. En stel, dat ik weer een paniekaanval krijg, dan weet ik dat ademhalingsoefeningen me helpen.